« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Zápis zasedání zastupitelstva 5/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zasedání zastupitelstva 5/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.10.<.> 2020 strany 1-4 Vyhotovil: XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
Zápis č.5/20 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory ze dne 26.10.2020
<br>
<br>
Přítomni: XXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Omluveni:F.Dědina
<br> Hosté
<br> a) schůzi zahájil místostarosta obce (dále také jako „předsedající“) v 19,15hodin přivítáním
<br> členů zastupitelstva
<br> b) při zahájení zasedání bylo přítomno6zastupitelů obce,zastupitelstvo obce je usnášení schopné
<br> (§ 92 odst.3 zákona o obcích)
<br> c) ověřovateli zápisu byli navrženi paní XXXXX XXXXXXXX a XXX XXX XXXXX,zapisovatelem paní
<br> XXXXX XXXXXXX.K návrhu nikdo nevznesl žádné námitky <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.32/2020: Zastupitelstvo obce pověřuje ověřovateli zápisu zasedání
<br> zastupitelstva ze dne 26.10.2020,paní Petru Šikolovou a XXXX XXXX Hořáka,zapisovatelem
<br> paní Petru Plotovou,všichni oslovení s návrhem souhlasí <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro.6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.32/2020 bylo schváleno
<br>
<br> d) přítomní členové zastupitelstva byli seznámeni s výší finančních prostředků obce
<br> e) všichni zúčastněni byli seznámeni s programem dnešní schůze:
<br> 1) Rozpočtová změna 6/2020
2) Schválení příspěvku na svoz TKO v roce 2021
3) Schválení zimní údržby 2020/2021
4) Schválení Plánu rozvoje obce Nové Dvory
5) Schválení podání žádosti o dotaci na MMR „Rekonstrukce obecní budovy pro
<br> spolky v obci Nové Dvory“
<br> 6) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ
7) Schválení koupě a výběr komunálního traktoru
8) Schválení a výběr nářadí ke komunálnímu traktoru
9) Návrh rozpočtu obce na rok 2021
10) Diskuse
11) Závěr
<br>
<br> a starosta navrhl program doplnit o následující body:
<br> - Žádost o odběr vody ze studny na návsi
<br>
Návrh usnesení č.33/2020: Hlasování o doplnění programu schůze o bod
<br> - Žádost o odběr vody ze studny na návsi
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4247731

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz