« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 11. 2020. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. [0,29 MB]
STAROSTA OBCE HORNÍ ÚJEZD
<br> podle & 103 odst.5 zákona o obcích
<br> svolává
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> na 10.11.2020 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> OIOOOOUOUOUDCDIDIDCDI.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.<.>.<.> I.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.|.I.<.> I.I.<.>.<.>.<.>.O'O'OUCUOOOGOQOOOD.<.>.<.> <.>
<br> Program:
<br> 1.Volba návrhové komise
<br> 2.Volba ověřovatelů
<br> 3.Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
<br> 4.Projednání žádosti p.Anny Janově & p.Jana Beránka na možný odkup obecních pozemků č.parc.965/1,st.98,966 a 965/2 v místní částí Cikov o celkové výměře 848 m2 za cenu 20,- Kč/m2 pro výstavbu RD
<br> 5.Projednání žádosti p.Lenky Dudychové na možný odkup obecního pozemku č.parc.768 o celkové výměře 206 m za cenu 20; Kč/m2
<br> 6.Projednání Žádosti p.XXXXX XXXXXX,bytem Desná XXX na možné odkoupení obecních pozemků č.parc.774 (pouze část),772 a 771 o celkové výměře cca 3800 m2 za částku 20,- Kč:/m2
<br> 7.Projednání cenové nabídky ing.arch.XXXXXX XXXXXXX na zpracování projektové dokumentace pro akci: „Stavební úpravy a přístavba kulturního domu“ a návrhu smlouvy na zpracování předmětné PD
<br> 8.Projednání návrhu hodnotící komise na výběr vítězně frrmy BÁRTEK ROZHLASY,s.r.o.na realizaci zakázky: „Informativní měřiče rychlosti na silnici II/359,III/3596“ v obci Horní Újezd a obci Desná“
<br> 9.Projednání návrhu smlouvy mezi obcí a vítězným uchazečem na plnění předmětné zakázky
<br> 10.Projednání návrhu hodnotící komise na výběr vítězné firmy na realizaci zakázky: „Obnova místní komunikace 140 a 19d v obci Horní Újezd“ v místní části Cikov
<br> 11.Proj ednání návrhu smlouvy mezi obcí & vítězným uchazečem na plnění předmětné zakázky
<br> 12.Rozpočtové opatření obce č.3
<br> 13.Různé
<br> 14.Diskuse
<br> 15.Usnesem'
<br> v Horním Újezdu dne 02.11.2020
<br> Ing.XXXXX XXXXXX starosta obce Horní Ujezd
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : 02.11.2020 Sejmuto z úřední desky dne :

Načteno

edesky.cz/d/4247547

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz