« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Usnesení vlády České republiky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády České republiky
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONÚ
<br> ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 180 Rozeslána dne 30.října 2020 Cena Kč 71,—
<br> 441.442.443.444.445.446.447 <.>
<br> OBSAH:
<br>.Usnesení vlády Ceské republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> 440 <.>
<br> Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.432/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> Us n e s ení vlá d y České republiky o přijetí krizového opatření
<br> Strana 4802 Sbírka zákonů č.439 / 2020 Částka 180
<br> 439
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30.října 2020 č.1108
<br> o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV—2
<br> Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,prodlužuje do 20.listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.září 2020 č.957,o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru / označovaný jako SARS CoV—2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů,které bylo vyhlášeno pod č.391/2020 Sb <.>,a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30.října 2020 č.1326;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády,zůstávají nadále V platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky <.>
<br> Provedou:
<br> členové vlády,vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědo...

Načteno

edesky.cz/d/4246766

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz