« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
' Úřad městské části města Brna
<br> Brno -1|h Mariánské nám.13,617 00 Brno č.j.MMB/O456773/2020/Vich G 2 “liv 2020
<br> B“.DOŠLO
<br> Přiloha:
<br>._JQŽQLJZZ:
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo je přenechat iako výprosu a
<br> záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> směna pozemků ve vlastnictvj statutárního města XXXX do vlastnictví společnosti CTPark Brno lll,spol.s r.o.(ICO: 280 15 835,sídlo Central Trade Park D1 1571,396 01 Humpolec)
<br> - části p.č.2828/1 ostatní plocha,jiná plocha o výměře cca 94.429 m2
<br> - p.č.2828/6 ostatní plocha,ostatní dopravní plocha o výměře 33.186 m2
<br> - části p.č.2844/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře cca 390 m2 - části p.č.2854/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře cca 2849 m2
<br> - části p.č.2858/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře cca 403 m2 - části p.č.2968 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře cca 511 m2
<br> vše v k.ú.Černovice
<br> za pozemky nabývané do vlastnictví statutárního města Brna z vlastnictví společnosti CTPark Brno lll,spol.s r.o.(IČO: 280 15 835,sídlo Central Trade Park D1 1571,396 01 Humpolec)
<br> - části p.č.2854/1 ostatní plocha,jiná plocha o výměře cca 641 m2
<br> v k.ú.Černovice
<br> - části p.č.3570/1 orná půda o výměře cca 6.434 m2
<br> - p.č.3571 orná půda o výměře 4.239 m2
<br> - p.č.3572 orná půda o výměře 17.555 m2
<br> - p.č.3583/22 orná půda o výměře 1.132 m2
<br> - části p.č.3585 orná půda o výměře cca 6.249 m2
<br> - p.č.3586 orná půda o výměře 958 m2
<br> - p.č.3613 orná půda o výměře 5.000 m2
<br> - p.č.3617 orná půda o výměře 9.700 m2
<br> - p.č.3625/2 orná půda o výměře 2.559 m2 - p.č.3626/2 orná půda o výměře 1.360 m2 - p.č.3627/2 orná půda o vý...

Načteno

edesky.cz/d/4246765

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz