« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republiky02.11.2020 Archeologický ústav AV ČR,Praha,v.v.i.vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb.o Akademii věd České republiky,ve znění zákona č.420/2005 Sb.a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Archeolog - postdoktorand Požadavky: Výběrové řízení na pracovní pozici archeolog - postdoktorand v rámci projektu „Tvůrci doby bronzové“ Archeologický ústav AV ČR,Praha,v.v.i.přijme pracovníka na pracovní pozici: vědecký pracovník - archeolog,a to na dobu tří let.Nástup: od 1.1.2021 Úvazek: plný Doba trvání pracovního úvazku: 1.1.2021 – 31.12.2023 - Popis práce: zpracování rozsáhlých souborů archeologických dat včetně jejich publikace,vedení dílčího projektu zaměřeného na zpracování a publikaci výzkumu lokality Hosty.Požadavky: − ukončené doktorské studium archeologie (titul Ph.D.) se specializací na starší dobu bronzovou.− zkušenosti se zpracováním a publikací rozsáhlejších terénních výzkumů,zejména sídlištních situací,a zkušenosti v oblasti multidisciplinární spolupráce.− odpovídající publikační činnost.− systémové myšlení,organizační schopnosti,komunikativnost,schopnost vedení rozsáhlejšího vědeckého týmu,zájem na vlastním odborném růstu.− rutinní používání textových editorů,databázových systémů,tabulkových procesorů,GIS,výhodou je znalost dalších aplikací – grafických programů,statistických programů (využívání PCA).− schopnost aktivně komunikovat v anglickém jazyce (slovem i písmem),výhodou schopnost aktivně komunikovat v německém jazyce.Pracovní pozice je otevřena všem občanům bez rozdílu pohlaví,rasy,barvy pleti,jazyka,víry a náboženství,politického či jiného smýšlení,národního nebo sociálního původu,příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině,majetku,rodu nebo jiného postavení.Podklady: podkladem pro výběr vědeckého pracovníka bude strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (cca 1 normostrana).Uvedené dokumenty zašlete v písemné či elektronické podobě na kontaktní adresu; uzavírka přihlášek je 4.12.2020,9.00...

Načteno

edesky.cz/d/4246524

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz