« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Oznámení o konání ZO dne 29.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_10_29.10.2020.pdf (128.23 kB)
Starosta obce Bílá
<br>
svolává
<br>
zasedání zastupitelstva obce,které se bude konat
<br>
ve čtvrtek 29.října 2020 v 17.00 hodin
v Horské chatě Bílá č.p.144
<br>
<br>
<br>
Návrh programu jednání:
<br> 1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
3.Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
4.Zpráva starosty
5.Dodatek č.9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení
<br> movitých věcí a služeb z projektu Přeshraniční spolupráce regionu
Frýdlantsko – Horné Kysuce ze dne 20.5.2011
<br> 6.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací s Moravskoslezským
krajem
<br> 7.Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce hygienických zařízení MŠ
Bílá
<br> 8.Schválení Spisového řádu obce
9.Schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací na účetní období
<br> 2020
10.Pronájem parkoviště Bílá - střed,Mezivodí
11.Schválení Plánu zimní údržby
12.Schválení aktualizované Směrnice o cestovních náhradách
13.Revokace usnesení č.9/11 ze dne 25.6.2020 o směně části pozemku
<br> parc.č.4542/5
14.Schválení odprodeje pozemku parc.č.4542/5
15.Schválení záměru obce – rekonstrukce kuchyně MŠ
16.Schválení záměru obce – odkup nemovitosti Bílá č.p.100 a její následná
<br> rekonstrukce z dotačního titulu
17.Schválení žádostí o změnu územního plánu
18.Schválení pořízení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
<br> k akci Modernizace lyžařského areálu JIH
19.Schválení Smlouvy na zpracování posouzení rizik systému
zásobování pitnou vodou a zpracování provozního řádu vodovodu
<br>
<br> 20.Rozpočtové opatření č.3/2020
21.Různé
22.Diskuze
23.Závěr
<br> Toto pozvání slouží členům zastupitelstva obce jako doklad k poskytnutí
pracovního volna podle § 70 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
starosta
<br> V Bílé 22.10.2020

Načteno

edesky.cz/d/4245565

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz