« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Oznámení o výběru dodavatele pro realizaci zakázky malého rozsahu: "Informativní měřiče… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběru dodavatele. [0,58 MB]
OBEC HORNÍÚJEZD Horní Újezd 1 570 01 Litomyšl
<br> lČO: 00579521 Tel.č.Ifax : 461 631 166 e-mail: starosta©horniciezdcz
<br> BÁRTEK ROZH LASY s.r.o.Vyšehradska 1349/2 128 00 Praha 2 — Nové město
<br> IČ: 27781275 Váš dopis značky ze dne Naše značka Vyřizuje Horní Újezd 055/2020 sta 30.10.2020
<br> Věc: Oznámení o výběru dodavatele pro realizaci zakázky malého rozsahu:.<.> Informativnřměřiče rychlosti na silnici III359."|_/3596“ v obci Horní Ujezd u Litomyšle
<br> Oznamuji Vám tímto jménem zadavatele,že Vaše firma byla vybrána jako nejvhodnější pro realizaci
<br> předmětné zakázky.Výsledek hodnocení nabídek,firmy se umístily v následujícím pořadí:
<br> 1.místo: nabídka č.1 BÁRTEK ROZHLASY,s.r.o <.>,Vyšehradská 1349/2,P2
<br> nabídková XXXX XXX DPH: XXX XXX,— Kč bez DPH <,>
<br> 2.místo: nabídka č.3 GEMOS DOPRAVNI SYSTEMY,a.s.: Halova 47/12,praha 9 nabídková XXXX XXX DPH: XXX XXX,- Kč bez DPH
<br> 3.místo: nabídka č.2 EMPESORT s.r.o <.>,Železničního voje-<a 1472,Valašsxě Meziříčí nabídková XXXX XXX DPH: XXX XXX,- Kč bez DPH
<br> 4.místo: nabídka č.4 TBO s.r.o <.>,Družstevní 5,Vejprnice
<br> nabídková XXXX XXX DPH: XXX XXX,— Kč bez DPH
<br> Všechny předložené nabídky byly up ně a splňovaly požadavky uvedené ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentací.Jediným hodnotícím kriteriem byla nejnižší nabídková cena,hodnotící komise proto doporučila k výběru firmu umístěnou na 1.mstě <.>
<br> 2 uvedeného důvodu zadavatel vybral k uzavření smlouvy účaszníka zadávacího řízení,jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější pod e výsledku hodnocení nabídek <.>
<br> Se srdečným pozdravem se loučí __
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,starosta
<br> OBEC
<br> HORNÍ ÚJEZD XXX 01 Litomyšl lC: 00579521
<br> Poučení: Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky můžete podat námitky a to do 10-tl dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele,prostředríctvím adresy zadavatele <.>
<br> OBEC HORNÍÚJEZD Horní Újezd 1 570 01 Litomyšl
<br> lČO: 00579521 Tel.č./fax : 461 631 166 e-mail: sta...

Načteno

edesky.cz/d/4245183

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz