« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Kácení mimo les

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Umístění_a_specifikace.pdf
Zakreslení všech stromů v mapě
<br> Specifikace stromů
<br> 111
<br> 112
<br> 33
<br> $t4
<br> ŘS
<br> 546
<br> RFID: 430314,Skup.ploch: 37I,Plocha: 37| -— stromy extravilán (okres Žďár nad Sázavou),Cís.v ploše: 9246,Taxon: Fraxinus excelsior,Kat.území: Sklené nad Oslavou,Parcela: 1106/41,Obvod kmene: 109 cm,Průměr kmene: 35 cm,Průměr koruny: 10.0 m,Výška: 13.0 m,Celkový stav: 5 — strom doporučený k odstranění,Pespektiva: c - neperspektivní,Zdravotní stav: 4 - silně narušený,Stabilita: 3 - zhoršená,Fyziologické stáří: 4 - dospělý strom,Zem.délka: 16.047274,Zem.šířka: 49.444732
<br> RFID: 430313,Skup.ploch: 37l,Plocha: 37| —- stromy extravilán (okres Žďár nad Sázavou),Cís.v ploše: 9242,Taxon: Acer platanoides,Kat.území: Sklené nad Oslavou,Parcela: 1106/41,Obvod kmene: 94 cm,Průměr kmene: 30 cm,Průměr koruny: 8.0 m,Výška: 11.0 m,Celkový stav: 5 - strom doporučený k odstranění,Pespektiva: c - neperspektivní,Zdravotní stav: 4 - silně narušený,Stabilita: 3 - zhoršená,Fyziologické stáří.“ 3 -' dospívající strom,Zem.délka: 16.047743,Zem.šířka: 49.444516
<br> RFID: 430312,Skup.ploch: 37l,Plocha: 37l -- stromy extravilán (okres Žďár nad Sázavou),Cís.v ploše: 9240,Taxon: Acer platanoides,Kat.území: Sklené nad Oslavou,Parcela: 1106/41,Obvod kmene: 131 cm,Průměr kmene: 42 cm,Průměr koruny: 11.0 m,Výška: 13.0 m,Celkový stav: 5 - strom doporučený k odstranění,Pespektiva: c - neperspektivní,Zdravotní stav: 4 - silně narušený,Stabilita: 4 - výrazně zhoršená,Fyziologické stáří: 4 - dospělý strom,Zem.délka: 16.048049,Zem.šířka: 49.444383
<br> Skup.ploch: 37l,Plocha: 37l -- stromy extravilán (okres Žďár nad Sázavou),Čís.v ploše: 9239,Taxon: Fraxinus excelsior,Kat.území: Sklené nad Oslavou,Parcela: 1106/41,Obvod kmene: 103 cm,Průměr kmene.“ 33 cm,Průměr koruny.“ 8.0 m,Výška: 11.0 m,Celkový stav: 5 - strom doporučený k odstranění,Pespektiva: (: - neperspektivní,Zdravotní stav: 4 - silně narušený,Stabilita: 4 - výrazně zhoršená,Fyziologické stáří: 3 - dospívající strom,Zem.délka: 16.0...
Oznámení_o_zahájení_správního_řízení.pdf
Obecní úřad Sklené nad Oslavou
<br> Naše značka: 551/34/2020
<br> Ve Skleném nad Oslavou dne 26.10.2020
<br> Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 26.10.2020 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,|ČO:65993390 zastoupené ředitelkou ŘSD ČR,Správa Jihlava lng.Marií Tesařovou žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p.č.1106/41,1106/5,1165/25 a 1106/1 a to v celkovém počtu 20 ks dřevin dle předložené specifikace uvedené v žádosti ze dne 21.10.2020,Č.j.4142/ŘSD/39200/2020 s odůvodněním,že uvedené dřeviny se nachází v celkovém špatném stavu (dle dendrologického hodnocení z roku 2020 se jedná o dřeviny rizikové).Svým stanovištěm tak představují riziko z pohledu bezpečnosti silničního provozu.Vzhledem k celkovému stavu dřevin a intenzitě dopravy vpředmětném úseku uvedené silnice první třídy,je likvidace těchto dřevin nezbytná <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení 5 70 zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Obecní úřad Sklené nad Oslavou jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.a) zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v pozdějších zněních a v souladu s š 47 odst.1 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Zdenek Haller
<br> starosta obce sg
<br> Rozdělovník: RSD ČR,Správa jihlava Obec Sklené nad Oslavou

Načteno

edesky.cz/d/4244150

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz