« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox.pdf
*i3
<br> Statutární město Ostrava
<br> “"má“ www Pozvánka plnemnost ev.č.: MŠ.-“L.<.> - wvěěena dna: M
<br> uňate dne:
<br> POZVÁNÍ za správnost: __„_,/!.Č_.__.<.>.-
<br> souběžně zveřejněna na Internetu
<br> na 18.zasedání zastupitelstva města,které se uskuteční dne 11.listopadu 2020 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 18.zasedání ZM - infomace o ověření zápisu ze 17.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů
<br> 11.00 - 11.30 hod.- přestávka
<br> 1 1.30 — 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ: ].informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Přijetí dotace v celkové výši 700 tis.Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s vybudováním Památníku válečným veteránům a uzavření příslušné smlouvy na straně příjemce
<br> 4.Přijetí dotace v celkové výši 602 tis.Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu
<br> nákladů spojených s vybudováním Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10.prosince 2019 a uzavření příslušné smlouvy na straně příjemce
<br> OSTRAVAH!
<br> 2:3
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor POZVá " ka
<br> Návrh na vystoupení statutárního města Ostravy ze Sdružení pro rozvoj Moravskoslezskěho kraje
<br> Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města lng.Tomáše Raždíka,vzneseného na 17.zasedání zastupitelstva města dne 14.10.2020
<br> Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace p...

Načteno

edesky.cz/d/4243182

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz