« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO kR%iťstsšř„ž“řjměsma
<br> Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> Odbor dopravy 9.ž ' ' “ '3 60182 B “52 2940-2020 erotlnovo namesti,rno čl-.--.<.> _„„._.„_A_Q_8_(££9:„._Š_L Č.j.: JIVIK 150839/2020 S-JMK 144807/2020/OD Plllomanvwnvm ———————-———
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.& 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích l.třídy,postupem v souladu s ust.Š 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby Ředitelstvísilnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,Závod Brno,Šumavská 33,656 09 Brno,lČ: 659 93 390,zastoupené na základě plné moci společnostíGEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901 (dále jen podatel),ze dne 16.10.2020,po projednánís Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,Závodem Brno,Šumavská 33,656 09 Brno,IČ: 659 93 390,jakožto organizací pověřenou výkonem práv státu |< dotčené silnici I.třídy,vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.a) v souladu s ust.š 77 odst.4 a 5 zákona o silničním provozu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> 5M l/41 Brno — dálniční přivaděč Brno-jih <,>
<br> mís_tě_: ul.Hněvkovského,km 2,158
<br> Mg zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jeho účastníků
<br> 'Lmín: od: 01.11.2020 (po ukončení opravy povrchů na předmětném úseku silnice l/41)
<br> na dobu maximálně 60 dnů
<br> podle situací dopravního značení vypracovaných společností GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,lČ: 416 02 90,které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br> Podmínky ...

Načteno

edesky.cz/d/4243170

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz