« Najít podobné dokumenty

Obec Číhošť - Záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku k.ú. Hlohov (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-10-29-záměr-pozemek-hlohov-změna.pdf [0,05 MB]
IČO 00267295,OBEC ČÍHOŠŤ,ČÍHOŠŤ 44,582 87 ČÍHOŠŤ
<br> V Číhošti dne 29.října 2020
Zveřejnění záměru
Obec Číhošť zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),veznění pozdějších předpisů,záměr změnit smlouvu o nájmu pozemku par.č.73 v katastru nemovitostí pro obec Číhošť,katastrální území Hlohov,uzavřenou dne7.4.2015.Změnou smlouvy o nájmu prostor by mělo dojít k prodloužení nájmu z 1.1.2020 nadobu neurčitou.K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně,které musí být doručeny naadresu Obec Číhošť,Číhošť 44,582 87 do 15 dnů od dne zveřejnění.XXXXXXXX XXXXXX starosta obce
<br> XX.XX.XXXXVyvěšeno na úřední desce dne: ……………….<.>.Sejmuto z úřední desky dne: …………………… <.>
<br> Strana 1 (celkem 1)

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz