« Najít podobné dokumenty

Obec Číhošť - Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ v k.ú.Kozlov u Ledče nad Sázavou (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-10-29-Oznámení_o_vystavení_návrhu_-_vystavit_na_úřední_desku.pdf [0,46 MB]
Emi ' ' ' ' ' poŠ—EMKOVÝ STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> _ Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod Smetanovo náměstí 279,580 02 Havlíčkův Brod
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 354014/2020
<br> Spisová značka: 2RP8147/2014-520202/04/02/1
<br> Vyřizuje.: Ing.Zdeňka Matějíčková Tel.: 728598943
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: z.matejickova©spucr.cz Datum: 14.10.2020
<br> SPU 35401 41'2020
<br> 000580075972
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kozlov u Ledče nad Sázavou
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle 5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ustanovením 5 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 29.10.2020,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 27.11.2020 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kozlov u Ledče nad Sázavou,zahrnující i část k.ú.Olešná u Ledče nad Sázavou a část k.ú.Zdeslavice.Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (Smetanovo náměstí 279,Havlíčkův Brod,kancelář 6.409),na Obecním úřadě v Kozlově a na Obecním úřadě v Cíhošti <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit kvystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky.K později nadaným námitkám g připomínkám se nepřihlí'_í=
<br> Po uplynutí výše uvedené doby by měla pobočka svolat závěrečné jednání (5 11 odst.3 zákona),na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude rozhodn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz