« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Jihočeský kraj Ustavující zasedání Zastupitelstva 3.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jihočeský kraj Ustavující zasedání Zastupitelstva 3.11.2020
JIHOČESKÝ KRAJ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX hejtmanka kraje KUJCPGGSGJ'PN
<br> U Zimního stadionu XXXX/X XXX 76 Ceské Budějovice
<br> České Budějovice 22.října 2020
<br> V souladu s š 39 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),svolávám
<br> ustavující (1.) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2020 — 2024
<br> na 3.listopadu 2020 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná v areálu Výstaviště,a.s <.>,Husova 523/30,370 05 České Budějovice,Pavilon T1 <.>
<br> Návrh programu:
<br> 1 <.>
<br> 92919900)
<br> 990.9
<br> 11 <.>
<br> Zahájení (složení slibu členy Zastupitelstva Jihočeského kraje,jednací řád,volba ověřovatelů zápisu,určení zapisovatele,volba členů návrhové a volební komise)
<br> Schválení programu zasedání
<br> Volba hejtmana Jihočeského kraje
<br> Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných Členů rady kraje a počtu náměstků hejtmana
<br> Volba náměstků hejtmana
<br> Určení náměstka hejtmana,který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti,nebo v době,kdy hejtman nevykonává funkci
<br> Volba dalších členů Rady Jihočeského kraje
<br> Stanovení data uvolnění členů rady kraje pro výkon funkce
<br> Vymezeníoblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana Návrh na stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Jihočeského kraje a dne,od kterého budou poskytovány
<br> Diskuse,závěr
<br> Prezence členů zastupitelstva bude provedena osobně u vstupu do pavilonu nebo distančně pro on-line připojení z důvodu karantény nebo izolace v souvislosti s nákazou Covid-19 <.>
<br> Mďr.XXXXX XXXXXXX
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX XXX IČQ: 70890650 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650

Načteno

edesky.cz/d/4236743

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz