« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Jihočeský kraj Ustavující zasedání Zastupitelstva 3.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jihočeský kraj Ustavující zasedání Zastupitelstva 3.11.2020
JIHOČESKÝ KRAJ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX hejtmanka kraje KUJCPGGSGJ'PN
<br> U Zimního stadionu XXXX/X XXX 76 Ceské Budějovice
<br> České Budějovice 22.října 2020
<br> V souladu s š 39 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),svolávám
<br> ustavující (1.) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2020 — 2024
<br> na 3.listopadu 2020 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná v areálu Výstaviště,a.s <.>,Husova 523/30,370 05 České Budějovice,Pavilon T1 <.>
<br> Návrh programu:
<br> 1 <.>
<br> 92919900)
<br> 990.9
<br> 11 <.>
<br> Zahájení (složení slibu členy Zastupitelstva Jihočeského kraje,jednací řád,volba ověřovatelů zápisu,určení zapisovatele,volba členů návrhové a volební komise)
<br> Schválení programu zasedání
<br> Volba hejtmana Jihočeského kraje
<br> Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných Členů rady kraje a počtu náměstků hejtmana
<br> Volba náměstků hejtmana
<br> Určení náměstka hejtmana,který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti,nebo v době,kdy hejtman nevykonává funkci
<br> Volba dalších členů Rady Jihočeského kraje
<br> Stanovení data uvolnění členů rady kraje pro výkon funkce
<br> Vymezeníoblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana Návrh na stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Jihočeského kraje a dne,od kterého budou poskytovány
<br> Diskuse,závěr
<br> Prezence členů zastupitelstva bude provedena osobně u vstupu do pavilonu nebo distančně pro on-line připojení z důvodu karantény nebo izolace v souvislosti s nákazou Covid-19 <.>
<br> Mďr.XXXXX XXXXXXX
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX XXX IČQ: 70890650 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650

Načteno

edesky.cz/d/4236743

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz