« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Návrh rozpočtu na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu 2021
 
<br>
 
<br> Rozpočtové příjmy
 
 
 
<br>  
 
 
2021
<br> §
Položka
 
 
<br> 0
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin <.>
880 000
<br> 0
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výď.čin <.>
22 000
<br> 0
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.čin <.>
78 000
<br> 0
1121
Daň z příjmů právnických osob
720 000
<br> 0
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
150 000
<br> 0
1211
Daň z přidané hodnoty
1 600 000
<br> 0
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdn.fond
500
<br> 0
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění fun.les
200
<br> 0
1340
Poplatek za likvidaci komunál.odpadu
125 000
<br> 0
1341
Poplatek ze psů
3 000
<br> 0
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 200
<br> 0
1361
Správní poplatky
3 100
<br> 0
1381
Daň z hazardních her
20 000
<br> 0
1511
Daň z nemovitosti
550 000
<br> 0
4111
Neinvest.Ze stát.rozpočtu
29 000
<br> 0
4112
Dotace KÚ na stát.správu
242 000
<br> 0
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpo
6 520 000
<br> 0
4122
Neinv.přujaté transfery od krajů
700 000
<br> 0
4216
Investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu
6 300 000
<br> 1031
 
Lesní hospodářství
550 000
<br> 3612
 
Nájem z bytů
126 000
<br> 3639
 
Příjmy z vlastní činnosti
30 000
<br> 3639
 
Příjmy z pronájmu pozemků
131 500
<br> 3639
 
Příjmy z prodeje pozemků
0
<br> 3722
 
Nákládání s odpady - EKO-KOM
48 000
<br> 5512
 
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2 000
<br> 6310
 
Příjmy z úroků
4 500
<br> 6320
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4 000
<br> 6330
 
Převody z rozpočtových účtů
100 000
<br> Celkem příjmy
 
 
18 940 000
<br>  
 
 
 
<br>  
 
 
 
<br>  
 
Příjmy dle paragrafů a položek
18 940 000
<br>  
 
Zůstatek na účtech
9 730 000
<br>  
 
Celkem příjmy
28 670 000
<br>  
 
 
 
<br>  
 
 
 
<br> Rozpočtové výdaje
 
 
 
<br> 1031
 
Lesní hospodářství
9 950 000
<br> 2212
 
Pozemní komunikace
600 000
<br> 2310
 
Pitná voda a vodovod
4 560 000
<br> 2321
 
Odvádění a čištění odpad.vod rozbory
5 150 000
<br> 2399
 
Ostatní činnost
20 000
<br> 3314
 
Činnost knihovni...

Načteno

edesky.cz/d/4236532

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz