« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Scheinerova 29

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Scheinerova 29
Magistrát města Brna Odbor dopravy R N I O IB 5400/0D/MMB/0393143/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení o návrhu opatření obecné povahy podle§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Scheinerova 29.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozidla 1BV 2804 ¿i,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f).K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení s vyjádřením Policie ČR KŘP JMK SPDI Brno viz č.j.: KRPB-176981-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne 08.10.2020,souhlas vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení.Odůvodnění Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Scheinerova 29 se zveřejňuje na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou.Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů podatele,dále vlastníků nemovitostí,rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.V souvislostí se stanovením změny organizace dopravy na místní komunika...

Načteno

edesky.cz/d/4234725

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz