« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Ondráčkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Ondráčkova
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 601 67 BRNO,Kounicova 67 Odbor dopravy Č.j.: MMB/0431971/2020 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0431971/2020 Ing.Lang/542174217 23.10.2020 VEŘEJNÁ VYHLASKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-190464-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne 8.10.2020,postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele: Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344 stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích Ondráčkova a na veřejně přístupné účelové komunikaci obslužná komunikace objektů Ondráčkova 231 -237 podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,z důvodu rekonstrukce plynovodu v blízkosti objektu Ondráčkova 231.Předpokládaný termín realizace je 1 týden v období 2.11.- 30.11.2020.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace.Stanovení je platné pouze se souhlasem majitele veřejně přístupné účelové komunikace.Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení.Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66.Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.Č.j.: MMB/0431971/2020 Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu ne...

Načteno

edesky.cz/d/4234723

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz