« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Veřejná vyhláška_oznámení A4 ZÚR KrV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
<br> SDRUŽENÍ PRO LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU BOREK
<br> Krajířova ul.27,380 13 Dačice
<br> IČO: 60816180
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 — návrh ve zkráceném rozsahu
<br> Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
<br> IIV
<br> 2019 a inventarizační zprávy za rok 2019 jsou zveřejněny na elektronicke urední desce obce/města/městyse a na internetových stránkách Sdružení LKO Borek: http/lwww.dacice.cz
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v Kč ( FIN 2-12M )
<br> \ Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet skutečnost
<br> " 1 - Daňové příjmy 0,00,0,00 0,00 _
<br> t_2 — Nedaňové příjmy 3 862 000,00 3 862 000,00 3 871 519,58
<br> _3 — Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> _4—_ přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem 3 862 000,00 _ 3 862 000,00 3 871 Slaa Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet skutečnost — 5 — Běžné výdaje 1 221 000,00 1 553 755,00 1 455 685,82_
<br> _ 6 — Kapitálové výdaje 3 418 600,00__ 5 504 445,00 5 233 114,00_
<br> [ Výdaje celkem 4 639 600,00 ] 7 058 200,00.6 688 799,8_2_ <,>
<br> Í Třída Schv.rozpočet ' Upr.rozpočet Skutečnoí|
<br> [_8 - Financování 777 600,00 \ 3 916 200,00 2 817 280,25 Rozvaha v Kč
<br> __Aktiva ( brutto hodnota ) Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2019 _ __ Pozemky 7 385 016,00 14 641 876,00_
<br>,<.> Stavby 40 821 136,54 40 821 136,54— Samostatné hmotné movité věci 1 329 585,00 1 329 585,00 Drobný dlouh.hmotný majetek 875 989,46 875 989,46 Nedokončený dlouh.hmotný _majetek 69 000,00 401 400,00 Krátkodobé pohledávky - odběratelé 0,00 0,00
<br> ' Daň z příjmů PO _ 0,00 '_ 46 720,00 _1 Základní běžný účet 15 376 641,88 12 559 361,64 Aktiva celkem ( brutto hodnota ) 65 857 368,88 70 676 068,64_
<br> Stav k 31.12.2019
<br> _Pasiva Stav k 31.12.2018 _ _Vlastní kapitál 27 285 763,45 27 899 383 (& _Krátkodpbé závazky — dodavatelé 0,00 ' 0,00 - daň z příjmů PC 33 180,00 0,00 _-_ DPH 199 018,00 138 831,00 Ostatní dlouhodobé závazky 0,00 2 418 600,00 | Pasiva celkem 27 ...

Načteno

edesky.cz/d/4233644

Meta

Veřejná vyhláška   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz