« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Oldřichov - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 995 ze dne 8.října 2020 o přijetí krizového opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Oldřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.995
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8.října 2020 č.995
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br>
<br> Vláda s účinností ode dne 9.října 2020 od 00:00 hod.do dne 11.října 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb
<br> a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech,s výjimkou členů domácnosti <,>
výkonu povolání,podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,účasti na svatbě,prohlášení
osob o XXX,že spolu vstupují do registrovaného partnerství,a pohřbu,a odstup od jiných
osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě
II.a na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů
a jiných veřejných osob,které se konají na základě zákona,s účastí veřejnosti
nepřevyšující sto osob s tím,že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň
2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení,na kterém se převážně zdržuje <,>
<br>
2.koncerty,divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti,při kterých se
<br> převážně zpívá,včetně zkoušek <,>
<br> 3.dále:
<br>  provoz heren a kasin <,>
<br>  provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.tělocvičny,hřiště <,>
kluziště,kurty,ringy,herny bowlingu nebo kulečníku,tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkov...

Načteno

edesky.cz/d/4232958


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Oldřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz