« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Oldřichov - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 996 ze dne 8.října 2020 o přijetí krizového opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Oldřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 996
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8.října 2020 č.996
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 12.října 2020 od 00:00 hod.do dne 25.října 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb
<br> a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech,nejde-li o členy domácnosti <,>
a to s výjimkou:
<br>  zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele <,>
<br>  osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost <,>
<br>  osob,které společně konají činnost,ke které jsou povinny podle zákona,a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob <,>
<br> přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry;
s tím,že:
a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady <,>
<br> slavnosti,taneční akce,spolkové akce,sportovní akce,přehlídky a ochutnávky <,>
b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze,zasedání a podobné akce
<br> ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo
osob zřízených zákonem,které se konají na základě zákona,a politických stran
a hnutí,a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím,že mezi jednotlivými
zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo
k sezení,na...

Načteno

edesky.cz/d/4232957


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Oldřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz