« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Oldřichov - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 997 ze dne 8.října 2020 o přijetí krizového opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Oldřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.997
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8.října 2020 č.997
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br>
Vláda
<br> I.omezuje s účinností ode dne 12.října 2020 od 00:00 hod.do dne 25.října 2020 do 23:59
hod <.>
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“),a to tak,že zakazuje osobní přítomnosti studentů na
výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz
osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a
praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství,zubní
lékařství,farmacie a dalších zdravotnických studijních programů <,>
<br>
2.provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č.561/2004 Sb.<,>
<br> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon),ve znění pozdějších předpisů,a to tak,že zakazuje osobní přítomnost žáků
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona,s výjimkou
<br>  povinné školní docházky <,>
<br>  praktického vyučování a praktické přípravy;
<br>  škol zřízený...

Načteno

edesky.cz/d/4232956

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Oldřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz