« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Oldřichov - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 998 ze dne 8.října 2020 o přijetí krizového opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Oldřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 998
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8.října 2020 č.998
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br>
<br>
Vláda s účinností ode dne 9.října 2020 od 00:00 hod.do dne 25.října 2020 do 23:59 hod <.>
<br> zakazuje
<br> 1.u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních <,>
<br> ve kterých se poskytuje lůžková péče,s výjimkou:
<br>  přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle
bodu 2 <,>
<br>  návštěv nezletilých pacientů <,>
<br>  návštěv pacientů s omezenou svéprávností <,>
<br>  návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění <,>
<br>
<br> 2.u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu
ve zdravotnickém zařízení v případě,že nejsou splněny tyto podmínky:
<br>  třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné
domácnosti <,>
<br>  porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním
zařízením <,>
<br>  bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami <,>
<br>  třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu <,>
<br>  třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky
onemocnění COVID-19 <,>
<br>  třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu ...

Načteno

edesky.cz/d/4232955

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Oldřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz