« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
č.j.MMB/0448673/2020/Vich STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna pronájem prostory sloužící podnikání: Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace,se sídlem Zahradníkova 494/2,Brno: v objektu budovy Zahradníkova č.or.6/8,č.pop.321,stavba občanského vybavení,která je součástí pozemku parcelní č.1043,k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno - město,ve 4.nadzemním podlaží,za účelem provozování zdravotnického zařízení - vyšetřovna,bodypletysmografie a difúze plicní ambulance.Charakteristika prostor: hlavní plocha - místnost E86 o výměře 12,49 m2 Doba pronájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou nejdříve od 1.12.2020 s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i bez udání důvodu.Cena nájemného: ve výši od 2.500,- Kč/m2 za hlavní plochu za XXX XXX energií a ostatních služeb.Nájemce je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené s užíváním pronajatých prostor,tj.el.energii,vytápění,vodné a stočné,tel.hovory a podílet se na veškerých nákladech na společné prostory a přilehlého přístupového chodníku.O výši úhrady těchto nákladů je nájemce povinen uzavřít samostatnou smlouvu se Sdružením zdravotnických zařízení II Brno,příspěvkovou organizací,a to do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání.Provozní doba polikliniky: pouze v pracovní dny.V sobotu,neděli a ve dnech pracovního volna a klidu je poliklinika uzavřena.(K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na Magistrátu města Brna,Odbor zdraví,Dominikánské náměstí č.3,601 67 XXXX do XX dnů ode dne data zveřejnění tohoto záměru.) 1 č.j...

Načteno

edesky.cz/d/4231290

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz