« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -oznámení zveřejnění Aktualizace č. 4 zásad rozvoje Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava,Česká republika dle rozdělovníku
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 101474/2020 Ing.XXXXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX OUP XXX/XXXX — XXX XXX 602 371
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
<br> Oznámení zveřejnění Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „krajský úřad“) jako příslušný orgán podle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje <,>
<br> že Zastupitelstvo Kraje Vysočina jako příslušný správní orgán ve smyslu Š 7 odst.2 písm.a) stavebního zákon,za použití 5 36 odst.4 stavebního zákona a vsouladu s 5 171 až 174 správního řádu na svém zasedání dne 8.9.2020 usnesením 0475/05/2020/ZK rozhodlo o
<br> vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy <.>
<br> tel: 564 602 198,fax: 564 602 425,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> V souladu s 5 420 stavebního zákona krajský úřad dále oznamuje
<br> zveřejnění Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Uplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci <.>
<br> Vzhledem krozsahu dokumentace vydané Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen Aktualizace č.4 ZÚR KrV) a dokumentace Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po vydání aktualizací č.1,2,3,4,5 a 6 a po rozhodnutí soudu (dále jen Úplné znění ZÚR KrV) není možno tyto dokumentace kompletně zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysoči...

Načteno

edesky.cz/d/4230204

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz