« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - osazení dopravního značení z důvodu vymístění parkujících vozidel pro provádění prací při čištění silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území města Pardubice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 153 kB]
Pernštýnské nám.1,Pardubice • bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100,tel.: +420 466 859 366,fax:: 466 859 352,e-mail:
posta@mmp.cz,www.mesto-pardubice.cz • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 - 17 hodin,úterý a čtvrtek 8 - 15,30 hodin,pátek 8 – 14,30 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
Sp.zn.<.> : SZ_MMP 102234/2020/4
Č.j.: MmP 107182/2020
vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: pavel.bures@mmp.cz
<br>
V Pardubicích dne 21.10.2020
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice I,U Divadla 828,Pardubice
Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice II,Chemiků 128,Pardubice
Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice III,Jana Zajíce 983,Pardubice
Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice IV,Bokova 315,Pardubice
Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice V,Češkova 22,Pardubice
Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice VI,Kostnická 865,Pardubice
Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice VII,Gen.Svobody 198,Pardubice
Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice VIII,Hostovice 20,Pardubice
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
připomínek nebo námitek
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,silniční správní úřad,orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 19a,odst.1) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o pozemních komunikacích“,podle § 171 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „správní řád“,ve smyslu § 19a,odst.3) zákona č <.>
13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích
<br>
oznamuje zahájení řízení o
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Návrh opatření obecné povahy s...

Načteno

edesky.cz/d/4228762

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz