« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Krizové opatření vlády platná od 22.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Organy-verejne-moci-1080
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1080
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“),aby v rámci všech
svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu,spočívající v:
<br>
<br> 1.omezení práce a státní služby zejména na ty agendy,jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován,a to zejména k zajištění chodu veřejné správy
a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky
směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu <,>
který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců <,>
zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) <,>
<br> 2.omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli,s jinými
účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na
nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
<br> a) upřednostňováním písemného,elektronického či telefonického kontaktu před
osobním ve všech případech,kdy je to možné,avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném
tímt...
Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1079
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1 písm <.>
b) krizového zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59
hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách,s výjimkou těchto
<br> prodejen:
<br>  prodejen potravin <,>
<br>  prodejen pohonných hmot <,>
<br>  prodejen paliv <,>
<br>  prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
<br>  lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
<br>  prodejen malých domácích zvířat <,>
<br>  prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
<br>  prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
<br>  prodejen novin a časopisů <,>
<br>  prodejen tabákových výrobků <,>
<br>  prádelen a čistíren <,>
<br>  provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
<br>  provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
na pozemních komunikacích <,>
<br>  prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
<br>  provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany <,>
<br>  prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
<br>  pokladen prodeje jízdenek <,>
<br>  květinářství <,>
<br>  provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňován...
Pohyb-osob-1078.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1078
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59
hod <.>
<br> I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
<br> povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele <,>
<br> 2.nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými <,>
<br> 3.cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákup potravin <,>
<br> léků a zdravotnických prostředků,hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického
zboží,krmiv a dalších potřeb pro zvířata),včetně potřeb osob příbuzných a blízkých <,>
zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata,využívání nezbytných finančních
a poštovních služeb,doplnění pohonných hmot,odkládání odpadu <,>
<br>
4.cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro
<br> jinou osobu (např.dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> 5.cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění nezbytného
<br> doprovodu příbuzných a osob blízkých,a zařízení veterinární péče <,>
<br> 6.cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění nezbytného
<br> doprovodu příbuzných a osob blíz...

Načteno

edesky.cz/d/4227198


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz