« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Usnesení Vlády ČR č.1080 o přijetí krizového opatření od 22.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1080
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1080
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“),aby v rámci všech
svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu,spočívající v:
<br>
<br> 1.omezení práce a státní služby zejména na ty agendy,jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován,a to zejména k zajištění chodu veřejné správy
a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky
směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu <,>
který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců <,>
zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) <,>
<br> 2.omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli,s jinými
účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na
nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
<br> a) upřednostňováním písemného,elektronického či telefonického kontaktu před
osobním ve všech případech,kdy je to možné,avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném
tímt...

Načteno

edesky.cz/d/4226203

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz