« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Informace o převodu nemovitostí. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o převodu nemovitostí. [0,24 MB]
Informace o převodu nemovitostí <.>
<br> Zveřejněna podle 5 39 zák.č.128/2000 Sb.o obcích na dobu 15 dní.Po tuto dobu si mohou občané vyžádat informace týkající se převáděného nemovitého majetku,vyjádřit se nebo podat námitky <.>
<br> Obec Horní Újezd dává na vědomí na základě žádosti:
<br> Anny Jánové a XXXX Beránka prodej p.č.XXX/X,XXX,965/2,st.98 celkem o výměře 848 m2 za cenu a 20; KČ:/1112
<br> Prodej výše uvedené nemovitosti bude projednáván na nejbližším zasedání zastupitelstva obce,které bude následovat po uplynutí lhůty ke zveřejnění <.>
<br> Vyvěšeno dne: 21.10.2020
<br> Sejmuto dne:
<br> Podané námitky:.<.>.<.>.<.>.<.> ing.XXXXX XXXXXX,starosta
<br> „,<.>.<.> -II"" 9m
<br> ? ?ZSW

Načteno

edesky.cz/d/4226099

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz