« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Rozpočtové opatření č. 3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
obec Třešovice,lČo 00667897
ltvÓ/ /0ťf p/7 / 6
Rozpočtové změny s dŮvodovou zprávou
<br> KEo4 1.8.2 UR006
<br> Návrh rozpočtového opatření é.3l2O2O
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy
XXX XXX orgX orgX N+z+lJz zJ Původní hodnota Změna po změně Název
<br> 1) 4L7L
2) 4LLL
<br> Ce]kem za Par:
<br> 98024
98193
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 96 250,00
47 000,00
<br> lJtÍl 250,00
<br> 96 250,00 Neinvest.přij.transíery z všeob.pokl <.>
<br> 47 000,00 Neinvest.pnj.transíery z všeob.pokl <.>
<br> l/xl 250,00
Přiimy celkem 0,00 1/l3 250,00 l/til 250,00
<br> Výdaie
XXX XXX orgX orgX N+z+lJz zJ Původní hodnota Změna po změně Název
<br> 3) 2333 5171
Celkem za Par: 2333
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 20 000,00
20 000,00
<br> 20 000,00 Opravy a udržování
20 ooo,oo Úpravy drobných vodních toků
<br> 4) 2339 5171
celkem za Paí: 2339
<br> 20 000,00
20 000,00
<br> _20 000,00
<.> 20 000,00
<br> 0,00 opravy a udržování
0,00 Záležitosti vodních toků a
<br> 5) 3421 5139
celkem zaPaí:3427 <,>
<br> 2 000,00
2 000,00
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 2 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 2 5oo,00 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 6) 3631 51s4
Celkem za Paí: 363t
<br> 16 000,00
16 000,00
<br> 12 000,00
1rl 000,00
<br> 28 000,00 Elektrická energie
<br> 28 000,00 Veřejné osvětlení
<br> 7) 3639 5329 6153
8) 3639 5329 6152
9) 3639 5329
<br> 3639 6130
Cetkem za Par: 3639
<br> 0,00
<br> 0,00
1000,00
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 500,00
<br> 760,00
-1 000,00
<br> 3 000,00
3 260,00
<br> 500,00 ost.neinVest.transfery Veřejným
<br> 760,00 ost.neinVest.transÍery Veřejným
<br> 0,00 ost.neinvest.transíery veřejným
<br> 3 000,00 Pozemky
<br> 4 260,00 Komunální služby a rlzemní rozvoj
<br> 10) 3745 5021
11) 3745 5169
<br> Ce]kem za Par: 3745
<br> 37 000,00
15 000,00
52 000,00
<br> 10 000,00
3 000,00
<br> 13 000,00
<br> 47 000,00 ostatní osobní uýdaje
<br> 18 000,00 NákUp ostatních služeb
<br> 65 000,00 Péče o vzhled obcí a veřeinou zeleň
<br> 12) 6115 5019
13) 6115 ...

Načteno

edesky.cz/d/4223426

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz