« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Mimořádné opatření-poskytovatelé zdrav.služeb lůžk.péče

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-10-19%0D%0A Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-luzkove-pece-socialnich-sluzeb-od-21-10-2020.pdf (270.42 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 19.října 2020
Č.j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN
<br> MZDRX01CDTDC
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.d) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče <,>
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením <,>
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne
21.října 2020
<br> 1.vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob,jimž jsou v jejich zařízeních
poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby"),u kterých se prokázalo
onemocnění COVID-19,a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou
situací,a zajistit,aby tyto prostory byly zřetelně označeny <,>
<br> 2.zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru
podle bodu 1,a zajistit,aby zaměstnanci,kteří přicházejí do styku s osobami,kterým jsou
v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-
19,nepřicházeli do kontaktu s
zařízeních,pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje <,>
<br> 3.pravidelně sledovat zdravotní stav osob,kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány
služby,(zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění)
a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat
místně příslušný orgán ochrany veřejné...

Načteno

edesky.cz/d/4223215

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz