« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Nová ochranných prostředků dýchacích cest od 21.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nová ochranných prostředků dýchacích cest od 21.10.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 19.října 2020
Č.j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN
<br> MZDRX01CD04K
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> 1.Všem osobám se s účinností ode dne 21.října 2020 od 0:00 hod.do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání
šíření kapének,a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování
<br> (např.hotelový pokoj) <,>
b) v prostředcích veřejné dopravy <,>
c) na nástupišti,v přístřešku a čekárně veřejné dopravy <,>
d) v motorových vozidlech,ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
<br> domácnosti <,>
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,kde
<br> dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry,nejedná-li se výlučně o členy domácnosti <.>
<br> 2.Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku <,>
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské
<br> skupině <,>
c) žáky a pedagogické pracovníky 1.stupně základní školy v budovách škol a školských
<br> zařízení podle zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,mimo
jejich společné prostory <,>
<br> d) žáky,studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a stu...

Načteno

edesky.cz/d/4222883

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz