« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU POZEMNÍ KOMUNIKACI OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY – ROUŠTANY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU POZEMNÍ KOMUNIKACI OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY – ROUŠTANY
MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKÚV BROD
<br>.ODBOR DOPRAVY o: <.>,4 ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Havlíčkovo nám.57,580 61 Havlíčkův Brod,tel.569 497 111.e-maíl: od©muhb.cz
<br> Číslo jednací: Vyřizuje Datum Ml-lB_DOP/13616/2020/JTE XXXXXX XXXXXXXX X.XX.XXXX
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením obecné povahy
<br> Městský úřad Havlíčkův Brod,odbor dopravy,příslušný podle š "124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o provozu na pozemních komunikacích"),na základě žádosti ze dne 5.10.2020 podané podnikající fyzickou osobou XXXXXX XXXXX,IČ: XXXXXXXX,se sídlem Husova XXXX,XXX 01 Havlíčkův Brod,po předchozím písemném souhlasném stanovisku příslušného orgánu Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.Územního odboru Havlíčkův Brod,Dopravního inspektorátu,vydaného pod č.j.KRPJ-l05657-1/ČJ-2020-161606-MULL dne 7.10.2020,v souladu s ustanovením % 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích třetí třídy č.Ill/03422,Ill/03423 a III/01837 a přilehlých místních komunikacích dle přiložené dokumentace.Přechodná úprava provozu spočívá v umístění přechodného dopravního značení pro uzavírku silnice třetí třídy Ill/03422 v km cca 0.130 — 0.330 mezi obcemi Pohled a Jilemník <.>
<br> důvod: Oprava povrchu silnice
<br> platnost stanovení: 14.10.2020 - 21.10.2020 <.>
<br> odpovědná osoba nebo organizace za provedení tohoto stanoveni: XXX XXXXXX XXXXX,Husova XXXX,XXX XX Havlíčkův Brod,adresa dosažení Husova 1871,580 01 Havlíčkův Brod,tel.603 836 575 <.>
<br> Podmínky:
<br> ]) Osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto stanovení.Dopravní značky,které budou užity pro označení pracovního místa,musí odpovídat vyhlášce MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikací...

Načteno

edesky.cz/d/4220223

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz