« Najít podobné dokumenty

Obec Pojbuky - Zápis z 19 zasedání obce Pojbuky 13 10 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pojbuky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 19 zasedání obce Pojbuky 13 10 2020
Zápis z 19 řádného zasedání Zastupitelstva obce Pojbuky,svolaného na 13.10.2020.v 1830 hodin <.>,do místnosti Obecního úřadu v Pojbukách <.>
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> 1 ) Zahájení
<br> 2 ) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br>
3 ) Rozpočtové opatření č.8; 9,k datu zasedání
<br> 4 ) Předání stavební parcely č.p.6/1 a části z pozemku z 22/4
<br> 5 ) Uzavření provozu hostince na dobu karantén
<br> 6 ) Změna územního plánu č.1
<br> 7 ) Prodej nově odměřených pozemků z parc.č.1114/1,1139/1
<br> 8 ) Informace ObÚ
<br> 9 ) Diskuze
<br> 10) Závěr zasedání
<br>
<br> Celkový počet zastupitelů – 9
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXXX <,>
Křepelková Zdeňka,XXXXXXX XXXXXXXX,( X )
<br>
Omluveni :,XXXXX XXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX
<br>
Ad X <.>,(zahájení)
Zasedání zahájil starosta obce p.Papež v 18,30 hodin,zapisovatelem jmenoval p.Křepelkovou Zdeňku a ověřovatele zápisu ze zasedání: XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXXX.Následně vyzval přítomné zda nechtějí doplnit program,ze strany zastupitelů nebyl program ničím doplněn,pouze ho doplnil starosta a to do bodu diskuze o dva body <.>
<br> 1 ) Dotace do hospodářské činnosti,rostoucí náklady na činnost <.>
<br> 2 ) Navýšení výdajů na veřejnou zeleň o 10 tis.Kč
<br>
<br> Usnesení č.1/19/2020 (zahájení)
Jmenovaní byli všemi hlasy přítomných schváleni
Hlasování : pro - 6 proti - 0 zdržel se - 0
<br> Doplněný bod do diskuze.- 0
<br> Ad 2 <.>,( Kontrola usnesení z minulého zasedání )
Usnesení jsou průběžně plněna <.>
<br> Ad 3 <.>,( Rozpočtové opatření č.8; 9,k datu zasedání )
Starosta předložil přítomným rozpočtová opatření č.8 a 9 upozornil na to že to jsou pouze přesuny v rámci schváleného rozpočtu.Potřebné vysvětlil a zastupitelé berou rozpočtová opatření na vědomí <.>
<br> Ad 4 <.>,( Předání stavební parcely č.p.6/1 a části z pozemku z 22/4 )
Starosta seznámil přítomné že už byl odkoupen pozemek na stavbu rodinného domku od Františka Dolejše za smluvní ce...

Načteno

edesky.cz/d/4217360

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Pojbuky
19. 10. 2020
13. 10. 2020
13. 10. 2020
21. 09. 2020
20. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Pojbuky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz