« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Dům - Rozpočtové opatření č. 6 - 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Dům.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 6
Obec Nový Dům KEO-W 1.11.350 / Uc06xp
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 18.10.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.6
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo1) 217 500,00
<br> 0,00 217 500,00 217 500,00celkem:0000Paragraf *
<br> Změny za paragraf celkem 0,00 217 500,00 217 500,00
<br> PŘÍJMY celkem 2 538 997,00 217 500,00 2 756 497,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XX XXX,000000 2212 000 Opravy a udržování 2) 52 500,00
<br> 32 500,00 20 000,00 52 500,00celkem:2212Paragraf Silnice *
000000000 5154 75 000,00 20 000,000000 2310 000 Elektrická energie 3) 95 000,00
<br> 75 000,00 20 000,00 95 000,00celkem:2310Paragraf Pitná voda *
000000000 5154 60 000,00 30 000,000000 3631 000 Elektrická energie 4) 90 000,00
<br> 60 000,00 30 000,00 90 000,00celkem:3631Paragraf Veřejné osvětlení *
000000000 5169 200 000,00 66 500,000000 3722 000 Nákup ostatních služeb 5) 266 500,00
<br> 200 000,00 66 500,00 266 500,00celkem:3722Paragraf Sběr a svoz komunálních odpadů *
000000000 5156 6 000,00 6 000,000000 3745 000 Pohonné hmoty a maziva 6) 12 000,00
<br> 6 000,00 6 000,00 12 000,00celkem:3745Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
000000000 5156 7 000,00 5 000,000000 5512 000 Pohonné hmoty a maziva 7) 12 000,00
<br> 000000000 5169 15 000,00 10 000,000000 5512 000 Nákup ostatních služeb 8) 25 000,00
<br> 22 000,00 15 000,00 37 000,00celkem:5512Paragraf Požární ochrana - dobrovolná část *
000000000 5023 350 000,00 40 000,000000 6112 000 Odměny členů zastupitelstev ob 9) 390 000,00
<br> 350 000,00 40 000,00 390 000,00celkem:6112Paragraf Zastupitelstva obcí *
000000000 5139 20 000,00 20 000,000000 6171 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 10) 40 000,00
<br> 20 000,00 20 000,00 40 000,00celkem:6171Paragraf Činnos...

Načteno

edesky.cz/d/4217357


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Dům      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz