« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Dům - Rozpočtové opatření č. 5 - 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Dům.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5 
Obec Nový Dům KEO-W 1.11.350 / Uc06xp
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 18.10.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.5
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo1) 25 797,00
<br> 0,00 25 797,00 25 797,00celkem:0000Paragraf *
<br> Změny za paragraf celkem 0,00 25 797,00 25 797,00
<br> PŘÍJMY celkem 2 513 200,00 25 797,00 2 538 997,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 6115 000 Ostatní osobní výdaje 2) 18 846,00
<br> 000098193 5132 0,00 387,000000 6115 000 Ochranné pomůcky 3) 387,00
<br> 000098193 5139 0,00 3 368,000000 6115 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 4) 3 368,00
<br> 000098193 5154 0,00 1 020,000000 6115 000 Elektrická energie 5) 1 020,00
<br> 000098193 5161 0,00 400,000000 6115 000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 6) 400,00
<br> 000098193 5162 0,00 180,000000 6115 000 Služby elektronických komunikací 7) 180,00
<br> 000098193 5173 0,00 220,000000 6115 000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 8) 220,00
<br> 000098193 5175 0,00 1 376,000000 6115 000 Pohoštění 9) 1 376,00
<br> 0,00 25 797,00 25 797,00celkem:6115Paragraf Volby do zastupitelstev územních samosprávn *
<br> Změny za paragraf celkem 0,00 25 797,00 25 797,00
<br> VÝDAJE celkem 2 513 200,00 25 797,00 2 538 997,00
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.5
<br> Schváleno starostou dne 21.10.2020 <.>

Načteno

edesky.cz/d/4217356

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Dům      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz