« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlec (Třebíč) - Záměr prodat

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlec (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodat
Obec Sedlec,Sedlec 96 <,>
s7 57 1 Náměšt' nad oslavou
<br> obec Sedlec zveřejňuje podle $ 39 odst.1 zákona é.12812000 sb <.>,o obcích
(obecní zřízení|,ve znění pozdějších předpisů,záměr prodat pozemek :
<br> zÁruĚn PRoDEJE
část pozemku parc.č.695 o rnýměře 1o2m2,dle geod.plánu označní 695/2
<br> Pozemky se nachází na katastrálním území Sed/ec u Náměště nad oslavou
<br> Vyvěšeno:9.10.2020
SňaÍo:

Načteno

edesky.cz/d/4217348


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Sedlec (Třebíč)
19. 10. 2020
15. 10. 2020
29. 09. 2020
23. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Sedlec (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz