« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Kramolín - Pozvánka na zasedání ZO dne 27. 10. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Kramolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání ZO dne 27. 10. 2020.pdf (47.5 kB)
Obec Nový Kramolín
Nový Kramolín 13 - 344 01 Domažlice - tel.379 497 683
<br> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
<br> V souladu s ustanovením § 92 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění
<br> svolávám
<br> 26.veřejné zasedání zastupitelstva obce Nový Kramolín <,>
<br> které se uskuteční
<br> v úterý dne 27.října 2020 od 19:00 hodin
<br> v prostorách obecního úřadu v Novém Kramolíně
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3.Seznámení s navrženým programem jednání
4.Připomínky k zápisu a kontrola usnesení ze zasedání minulého
5.Návrh smlouvy o nájmu části pozemku parc.č.1205 v k.ú.Nový Kramolín mezi obcí Nový
Kramolín a Správou železnic,st.org <.>
6.Návrh smlouvy o nájmu pozemku parc.č.275/16 v k.ú.Nový Kramolín mezi obcí Nový
Kramolín a Státním pozemkovým úřadem
7.Uzavření nájemních smluv na zahrádky č.3 a 6 na základě zveřejnění adresných záměrů
8.Prodej stavebního pozemku parc.č.488/8 v k.ú.Nový Kramolín na základě zveřejněného
záměru
9.Změna ve schváleném prodeji stavebního pozemku tvořeného parc.č.273/12,273/17
a 275/15,k.ú.Nový Kramolín
10.Zveřejnění záměru na prodej stavebního pozemku tvořeného parc.č.273/13,273/15
a 275/27,k.ú.Nový Kramolín
11.Projednání návrhu protistrany obce v soudním sporu Zaměstnanec vs.Obec
12.Různé informace,diskuze,závěr
<br> V Novém Kramolíně dne 18.října 2020 <.>
<br> XXXX XXXXXXXX,starostka obce
<br> Vyvěšeno i elektronicky dne: XX.10.2020
<br> Sejmuto dne: …………………………………………… <.>

Načteno

edesky.cz/d/4217347

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Kramolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz