« Najít podobné dokumenty

Obec Bransouze - Bransouze – likvidace odpadních vod - studie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bransouze.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2469 Bransouze STU dodatek
PROJEKTY VODAM S.R.O <.>
Galašova 158
753 01 HRANICE
<br> IČO 26821443
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku KÚ Ostrava,oddíl C,vložka 25825
Telefon 581 607 107 Fax 581 204878 e-mail vodam@vodam.cz
http://www.vodam.cz číslo účtu 276452410227/0100
<br>
<br>
Hranice dne 16.10.2020
<br> Věc : Bransouze – likvidace odpadních vod,dodatek č.1
<br>
Po odevzdání studie řešící ve třech variantách problematiku bezpečné likvidace splaškových
odpadních vod vznesl starosta obce jako zástupce zadavatele dotaz týkající se způsobu a místa
vypouštění předčištěných odpadních vod ve druhé a třetí variantě <.>
<br> Přestože je odpověď na dotaz v textové části studie odpovězena a to pro variantu 2 v závěru kapitoly
2.4.2 na straně 7 a pro variantu 3 v závěru kapitoly 2.4.3 na straně 8,na žádost zadavatele v tomto
dodatku upřesňujeme a doplňujeme informace o způsobu vypouštění vod z malých (MČOV) a
domovních (DČOV) čistíren odpadních vod <.>
<br> Obecně se dá uvést,že jsou tři možnosti nakládání s předčištěnými odpadními vodami z MČOV a
DČOV.První z nich je vypouštění do vodního toku,druhá XXX do jednotné kanalizace a třetí možností
je vsakování předčištěných odpadních vod s tím,že podobným způsobem,který je rovněž při splnění
předepsaných podmínek možno použít,je rozstřikování předčištěné vody na vhodném pozemku <.>
Všechny uvedené možnosti mají podmínky pro použití s tím,že tyto podmínky jsou řešeny
v projektové dokumentaci s využitím speciálních průzkumů a dalších podkladů <.>
<br> Dotaz vznesený pro případ Bransouz se týkal zejména možnosti vypouštění předčištěné odpadní vody
do kanalizace.Důvodem je skutečnost,že v obci je poměrně rozšířená síť stávající kanalizace,která
by k vypouštění vod z MČOV a DČOV mohla být využita.Již výše v tomto textu je uvedeno,že
vypouštění je možno do jednotné kanalizace.Zpracovatel studie neměl k dispozici informaci o XXX <,>
zda vůbec,a které stoky stávající kanalizace jsou oficiálně vedeny jako kanalizace jednotná <.>
Zkušenost z jiných ob...
Studie
2469 Bransouze Textov� ��st.pdf Projekt : Bransouze – likvidace odpadních vod Stupeň : Studie Zakázkové číslo 01.157 Příloha : A – TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo 2469 PROJEKTY VODAM s.r.o.Strana 1 (celkem 34) Srpen 2020 A - TEXTOVÁ ČÁST Obsah: 1.ÚVODNÍ ČÁST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.1 Zadavatel studie.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.2 Zpracovatel studie.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.3 Předmět studie.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.4 Soulad s územně plánovací dokumentací.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 2.TECHNICKÁ ČÁST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 2.1 Podklady.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/4217341

Meta

EIA   Stavby   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bransouze      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz