« Najít podobné dokumenty

Obec Rynholec - přeložka želez.trati

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rynholec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti-preloz.trati.pdf
Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10 (+420) 26712-1111 posta@mzp.cz ISDS: 9gsaax4 www.mzp.cz 1/13 Praha dne 16.října 2020 Č.j.: MZP/2020/500/1498 Sp.zn.: ZN/MZP/2020/500/351 R O Z H O D N U T Í ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy I jako příslušný správní orgán podle § 21 písm.c) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) na základě informací uvedených v oznámení záměru,písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků,dotčených správních úřadů,a na základě zjišťovacího řízení provedeného v souladu s § 7 zákona EIA a podle zásad uvedených v příloze č.2 k zákonu EIA rozhodlo podle ust.§ 7 odst.6 citovaného zákona,že záměr „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA.Identifikační údaje Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1: „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ Změna záměru dle § 4 odst.1 písm.b) zákona EIA kategorie I,bod 44 – Celostátní železniční dráhy.Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je přeložení úseku železniční trati v délce cca 2,14 km,která v úseku cca km 44,5 – 46,6 mezi městy Nové Strašecí a Stochov prochází technicky nevyhovujícím tunelem (rynholecký tunel),do prostoru lomu Českých lupkových závodů a.s.Řešený úsek se nachází na jednokolejné neelektrifikované trati.Prováděná rekonstrukce je souběžně využita k výměně traťových kabelů mezi železniční stanicí (ŽST) Stochov a ŽST Nové Strašecí,umístěných podél trati.Stávající traťová rychlost je v úseku rynholeckého tunelu od roku snížena na 30 km/hod,po realizaci stavby bude rychlost zvýšena na V/V130= 85/90 km/hod.Realizace stavby se předpokládá o délce 2,140 km,délka kabelové trasy 7,300 km,délka n...

Načteno

edesky.cz/d/4217314

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rynholec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz