« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Nařízení KHS č. 8/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení KHS č. 8/2020
Dittrichova 17 • 128 01 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e
<br> 1
<br>
<br> Datum: 9.října 2020
<br> Č.j.: KHSSC 51250/2020
<br>
<br>
Nařízení
<br> Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
<br> se sídlem v Praze
<br> č.8/2020
<br>
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či
<br> „KHS“),jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst.1 písm.b)
<br> a i) a odst.2 a § 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o
<br> změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),ve spojení
<br> s § 85 odst.1 a 3 zákona:
<br>
<br> I.s účinností ode dne vyhlášení ruší nařízení KHS Stč.kraje č.5/2020 vyhlášené dne 18 <.>
<br> září 2020 pod č.j.KHSSC 48076/2020,kterým bylo s účinností ode dne 21.9.2020 na
<br> dobu do odvolání pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při
<br> epidemii spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných
<br> prostředků dýchacích cest (nos,ústa),jako jsou respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál
<br> nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,na hromadných akcích typu
<br> slavností,divadelních a filmových představení,sportovních a jiných shromáždění a
<br> trhů,konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob;
<br>
<br> II.s účinností ode dne 12.října 2020 od 0:00 hod.ruší nařízení KHS Stč.kraje č.7/2020
<br> vyhlášené dne 1.října 2020 pod č.j.KHSSC 49876/2020,kterým bylo s účinností ode
<br> dne 5.10.2020 na dobu do 18.října 2020 pro území Středočeského kraje nařízeno
<br> mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na
<br> výuce při studiu na vysoké škole,středních školách,vyšších odborných školách a
<br> konzervatořích,základních uměleckých školách a jazykových školách a dalších tam
<br> stanovených omeze...

Načteno

edesky.cz/d/4217188

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz