« Najít podobné dokumenty

Obec Polště - 2020 - Rozpočtové opatření č. 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020 - Rozpočtové opatření č. 8
lČ :00666491,obec Polště Rozpočtové opatření č.8.Zastupitelstvu obceje předkládáno k projednánítoto rozpočtové opatřeníve smyslu § 16 zákona č.250/2000 sb.v platném znění: § položka Text schválený rozpočet V tis.Kč Upravený rozpočet V tis.Kč Změna v Kč skutečnost 4222 investiční dotace na rekonstrukci Hz 0 0 270 000,00 Kč 270 000,00 Kf 3725 2324 zpětný odběr tříděného odpadu 20 20 1 000,00 Ki 20 542,oo Kř příimv celkem : 271 000,00 Ki '] 3613 5 171 :orava střechv oú 500 440 34 000,00 Ki 34 000.0Ó Ki 3725 5169 sběr tříděného odpadu 35 35 3 000.00 Kč 37 628,61,<.> Ki 617I 5169 ]redikce daň.Přúmů,registrace na obecuctuie.cz 15 23,6 5 300,00 Ki 28 838.90 Ki ýÝdaie celkem : 42 300,00 l(i 8115 -lnancovan|: -228 700,00 Kt starostaobce,<.>.<.>.<.>,<.>.<.> &4r Schválil dne : 18.9,2O2O Zastrrpitelswo obce vzalo na vědolní rozpočtové ópatřeni najednáni dne :,<.>,<.>.<.>.<.>.Toto íozpoětové opatřeníje nedilnou součásti zápisu zjednání zastupitelstva z uvedenélro dne ZVEŘEJNĚNodne: t.u" fu/4

Načteno

edesky.cz/d/4217178

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz