« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves (Sokolov) - Usnesezní z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nová Ves ze dne 7. 10 .2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves (Sokolov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesezní z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nová Ves ze dne 7. 10 .2020
Obec Nová Ves
<br> okres Sokolov
<br> Nová Ves 7.října 2020
<br> Usnesení z 6.veřeiného zasedání zastupitelstva obce Nová Ves ze dne 7.10.2020
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> A.SCHVALUJ E
<br> 7 <.>
<br>.8 <.>
<br>.Program zasedání zastupitelstva obce
<br> Ovčřovatele zápisu: Jakuba Harandzu,Josefa Brandejského
<br> Věcné břemeno 48 bm pro ČEZ Distribuce a.s <.>,na pozemkové parcele č.1991/1 k instaiaci kNN pro pozemkovou parcelu č.19911111 <.>
<br> Prodej pozemkových parcel č.1867/55 (243 m2),č.1867/56 (1309 1112),č.1867/57 (84 m2) všechny v k.ú.Nová Ves u Sokolova,panovi Mojmírovi Skřičkovi <.>
<br> Pacht pozemkových parcel č.1991/33 (546 m2),č.1991/43 (237 m2),č.36/2 (152 m2),všechny v k.ú.Nová Ves u Sokolova panovi Petrovi Brandejskému <.>
<br> Záměr k pronájmu či pachtu pozemkových parcel v k.ú.Nová Ves u Sokolova č.1991/26 (262 m2) <.>
<br> Příjem pracovníků na VPP do Obce Nová Ves bez omezení počtu <.>
<br> Návrh rozpočtu Obce Nová Ves pro rok 2021 (Příjmy 4.552.000,—Kč,Výdaje 4.482.400,-
<br> Kč,splátka úvěru 69.600,-Kč,rozpočet je přebytkový.Závazným ukazatelem jsou paragrafy <.>
<br> B.BERE NA VĚDOMÍ
<br> 9.Rozpočtové opatření č.6/2020 —- navýšení příjmů 139.805 Kč a výdajů 134.958,61 Kč,dále č.7/2020 - navýšení příjmů 29.832,47 Kč a výdajů 75.144,40 Kč,dále č.8/2020 - navýšení příjmů 273.500 Kč <.>
<br> 10.Odvolání předsedkyně přestupkové komise JUDr.Hany Levové a člena přestupkové komise Libora Svačiny.Jmenování nové předsedkyně přestupkové komise JUDr.Věru Ríhovou a člena přestupkové komise Jakuba Harandzu <.>
<br> Ing.XXXXX XXX & rok t
<br> Ověřovatelé: XXXXX XXXXXXXX.<.>.<.>.;.<.> íl'.'.“.“.<.>.<.> %>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.Q&Q.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/4217167

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves (Sokolov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz