« Najít podobné dokumenty

Obec Držkov - Zápis a usnesení č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Držkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 6/2020 (ke stažení)
Usnesení
<br>
ze schůze zastupitelstva obce Držkov,konané dne 22.9.2020
v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXXXX
starosta obce místostarostka obce
<br>
<br>
Stránka 1 z 1
<br>
<br>
Usnesení 6/20/3: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým 4.rozpočtovým opatřením roku 2020 <.>
<br> Příjmy vzrostly o 943.461 Kč,výdaje vzrostly o 243.461 Kč.Pro zachování vyrovnanosti rozpočtu bude
<br> sníženo zapojení přebytku hospodaření z minulých let ve výši 700.000 Kč <.>
<br>
<br> Usnesení 6/20/4: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu dvou volných bytů
<br> v DPS <.>
<br>
<br> Usnesení 6/20/5: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Linku bezpečí v hodnotě
<br> 3.000 Kč <.>
<br>
<br> Usnesení 6/20/6: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části par.č.329 v k.ú <.>
<br> Držkov v hodnotě 100 Kč/ 1m2 <.>
<br>
<br> Usnesení 6/20/7B: Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části obecního pozemku 274/8.Cena
<br> nájemného bude stanovena na základě přesné výměry pronajaté části a bude za stejných podmínek <,>
<br> jako je pronájem pozemků pro zahrádky.Nájemce nesmí na pronajatou plochu umístit žádnou pevnou
<br> stavbu <.>
<br>
<br> Usnesení 6/20/7C: Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídnutím staré cisternové automobilové stříkačky
<br> k prodeji.Vyvolávací XXXX XXXX v hodnotě XX.XXX Kč.V případě většího počtu nabídek bude prodána
<br> zájemci s nejvyšší nabídkou <.>
Zápis č. 6/2020 (ke stažení)
Zápis 6/2020
<br>
ze schůze zastupitelstva obce Držkov,konané dne 22.9.2020
v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
<br> Stránka 1 z 4
<br>
<br>
Přítomni: Salaba,Dostálová,Hozda,Báčová,Röschenthaler,Smeták,Šedivý,Šourek
<br> Omluveni: Bendová
<br> Hosté: -
<br>
<br> Program:
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu
<br> 3.4.rozpočtové opatření
<br> 4.Volné byty v DPS
<br> 5.Podpora linky bezpečí
<br> 6.Žádost o prodej pozemku par.č.329
<br> 7.Různé
<br> 8.Závěr
<br>
<br> 1.Starosta obce zahájil schůzi v 18:00 <.>
<br>
<br> 2.Starosta obce přednesl program jednání.Nebyl podán návrh na doplnění,program schůze byl
<br> jednohlasně schválen.Ověřovateli zápisu byli určeni XXXX XXXXXX a XXXXX XXXXXXXXXXXXX <.>
<br>
<br> X.Paní XXXX XXXXXX seznámila přítomné zastupitele s X.rozpočtovým opatřením roku XXXX,které
<br> projednal finanční výbor Obce <.>
<br>
<br> Příjmy zvýšeny na položce:
<br> 4111 PŘÍSPĚVEK OBCÍM KOMPENZACE COVID 733.750 KČ
4116 OST.NEINV.PŘIJATÉ TRANSFERY (Úřad práce) 12.461 KČ
4111 DOTACE NA VOLBY DO ZK 31.000 KČ
4222 DOTACE KÚLK NA POŘÍZENÍ CAS 900.000 KČ
<br> Příjmy sníženy na položce:
<br> 1111 DAŇ Z PŘÍJMŮ FO 133.750 KČ
1121 DAŇ Z PŘÍJMŮ PO 300.000 KČ
1211 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 300.000 KČ
_____________
943.461 KČ
<br> Výdaje zvýšeny na položce:
<br> 6115/5199 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 31.000 KČ
6171/5011 VÝPLATA MZDY Z ÚŘADU PRÁCE PRO VPP 12.461 KČ
<br>
<br> Zápis 6/2020
<br>
ze schůze zastupitelstva obce Držkov,konané dne 22.9.2020
v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
<br> Stránka 2 z 4
<br>
3612/5171 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (BYT MRKVIČKA) 50.000 KČ
3725/5169 SVOZ A LIKVIDACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU 80.000 KČ
3745/5169 VEŘEJNÁ ZELEŇ 40.000 KČ
4351/5171 DPS OPRAVA TOPENÍ 10.000 KČ
6171/5137 NÁKUP DHM (OZVUČENÍ) 20.000 KČ
<br> ______________
243.461 KČ
<br>
Usnesení 6/20/3: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým 4.rozpočtovým opatřením roku 2020 <.>
<br> Příjmy vzrostly o 943.461 Kč,výdaje vzrostly o 243.461 Kč.Pro zachování vyrovnanosti rozp...

Načteno

edesky.cz/d/4217150

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Držkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz