« Najít podobné dokumenty

Obec Držkov - Zápis a usnesení č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Držkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 6/2020 (ke stažení)
Usnesení
<br>
ze schůze zastupitelstva obce Držkov,konané dne 22.9.2020
v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXXXX
starosta obce místostarostka obce
<br>
<br>
Stránka 1 z 1
<br>
<br>
Usnesení 6/20/3: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým 4.rozpočtovým opatřením roku 2020 <.>
<br> Příjmy vzrostly o 943.461 Kč,výdaje vzrostly o 243.461 Kč.Pro zachování vyrovnanosti rozpočtu bude
<br> sníženo zapojení přebytku hospodaření z minulých let ve výši 700.000 Kč <.>
<br>
<br> Usnesení 6/20/4: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu dvou volných bytů
<br> v DPS <.>
<br>
<br> Usnesení 6/20/5: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Linku bezpečí v hodnotě
<br> 3.000 Kč <.>
<br>
<br> Usnesení 6/20/6: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části par.č.329 v k.ú <.>
<br> Držkov v hodnotě 100 Kč/ 1m2 <.>
<br>
<br> Usnesení 6/20/7B: Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části obecního pozemku 274/8.Cena
<br> nájemného bude stanovena na základě přesné výměry pronajaté části a bude za stejných podmínek <,>
<br> jako je pronájem pozemků pro zahrádky.Nájemce nesmí na pronajatou plochu umístit žádnou pevnou
<br> stavbu <.>
<br>
<br> Usnesení 6/20/7C: Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídnutím staré cisternové automobilové stříkačky
<br> k prodeji.Vyvolávací XXXX XXXX v hodnotě XX.XXX Kč.V případě většího počtu nabídek bude prodána
<br> zájemci s nejvyšší nabídkou <.>
Zápis č. 6/2020 (ke stažení)
Zápis 6/2020
<br>
ze schůze zastupitelstva obce Držkov,konané dne 22.9.2020
v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
<br> Stránka 1 z 4
<br>
<br>
Přítomni: Salaba,Dostálová,Hozda,Báčová,Röschenthaler,Smeták,Šedivý,Šourek
<br> Omluveni: Bendová
<br> Hosté: -
<br>
<br> Program:
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu
<br> 3.4.rozpočtové opatření
<br> 4.Volné byty v DPS
<br> 5.Podpora linky bezpečí
<br> 6.Žádost o prodej pozemku par.č.329
<br> 7.Různé
<br> 8.Závěr
<br>
<br> 1.Starosta obce zahájil schůzi v 18:00 <.>
<br>
<br> 2.Starosta obce přednesl program jednání.Nebyl podán návrh na doplnění,program schůze byl
<br> jednohlasně schválen.Ověřovateli zápisu byli určeni XXXX XXXXXX a XXXXX XXXXXXXXXXXXX <.>
<br>
<br> X.Paní XXXX XXXXXX seznámila přítomné zastupitele s X.rozpočtovým opatřením roku XXXX,které
<br> projednal finanční výbor Obce <.>
<br>
<br> Příjmy zvýšeny na položce:
<br> 4111 PŘÍSPĚVEK OBCÍM KOMPENZACE COVID 733.750 KČ
4116 OST.NEINV.PŘIJATÉ TRANSFERY (Úřad práce) 12.461 KČ
4111 DOTACE NA VOLBY DO ZK 31.000 KČ
4222 DOTACE KÚLK NA POŘÍZENÍ CAS 900.000 KČ
<br> Příjmy sníženy na položce:
<br> 1111 DAŇ Z PŘÍJMŮ FO 133.750 KČ
1121 DAŇ Z PŘÍJMŮ PO 300.000 KČ
1211 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 300.000 KČ
_____________
943.461 KČ
<br> Výdaje zvýšeny na položce:
<br> 6115/5199 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 31.000 KČ
6171/5011 VÝPLATA MZDY Z ÚŘADU PRÁCE PRO VPP 12.461 KČ
<br>
<br> Zápis 6/2020
<br>
ze schůze zastupitelstva obce Držkov,konané dne 22.9.2020
v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
<br> Stránka 2 z 4
<br>
3612/5171 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (BYT MRKVIČKA) 50.000 KČ
3725/5169 SVOZ A LIKVIDACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU 80.000 KČ
3745/5169 VEŘEJNÁ ZELEŇ 40.000 KČ
4351/5171 DPS OPRAVA TOPENÍ 10.000 KČ
6171/5137 NÁKUP DHM (OZVUČENÍ) 20.000 KČ
<br> ______________
243.461 KČ
<br>
Usnesení 6/20/3: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým 4.rozpočtovým opatřením roku 2020 <.>
<br> Příjmy vzrostly o 943.461 Kč,výdaje vzrostly o 243.461 Kč.Pro zachování vyrovnanosti rozp...

Načteno

edesky.cz/d/4217150

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Držkov
28. 11. 2020
27. 11. 2020
27. 11. 2020
27. 11. 2020
18. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Držkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz