« Najít podobné dokumenty

Obec Nečtiny - SPÚ-Oznámení o zrušení úvodního jednání-KoPÚ Březín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nečtiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
šUZEMKOVÝ STATNI POZEMKOW URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 10241113,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Plzeň Nerudova 2572135,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: Obec Nečtiny Naše značka: SPU 35952112020lHorová č.p.32
<br> Spisová značka: SP7560/2020-504201 331 62 Nečtiny Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49pěr3
<br> E-mail: j.horova©spucr.cz
<br> Datum; 1.10.2020
<br> SPU 359521I20201H0r0vá
<br> Ill|||lllljjljljlljljlljljjlllllll
<br> Oznámení o zrušení úvodního jednání - KoPÚ Březín
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Plzeň (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.5031'2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle 5 19 zákona č.139/2002 Sb.<.> o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) svolala v souladu s ustanovením ; 7 zákona pobočka na 5.10.2020 úvodní jednání v rámci KoPU Březín <.>
<br> Vsouvislosti s aktuální epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění COVID -19 Vám sdělujeme,že úvodní jednání svolané na 5.10.2020 do společenského sálu nad hostincem NA RADNICI v Nečtínech se ruší <.>
<br> O náhradním termínu úvodního jednání budou všichni účastníci řízení včas informováni <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXX vedouci Pobočky Plzeň Státní pozemkový úřad Otisk úředního razítka
<br> Vyvěšeno: 04.1(7 % 20
<br> Sejmuto:
<br> Statní pozemkový uřad | HusineCká 10241113 g 130 00 Praha 3 Žižkov [ IČO 01312774 \ DIC 0201312774 ! www spucrcz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nečtiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz