« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež (Třebíč) - Opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na místní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

opatření
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb
<br> říč
<br> O.<.>.<.>.<.>.| na V
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br> Č.j.: ODKS 72464/20 - SPIS 383/2020/mj V Třebíči 01.10.2020
<br> VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXX TELEFON: XXX XXX XXX E-MAIL: jitka.matejova©trebic.cz
<br> Veřejná vyhláška 7/70 Opatření obecné povahy (D.-3.<.>.4,6% ája/cO Městský úřad Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb,příslušný dle us novení g 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ust.š 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřaď'),po projednání s dotčeným orgánem Policií CR,Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina,Uzemním odborem Třebíč,dopravním inspektorátem,pod č.j.KRPJ — 97817 — 1/CJ — 2020 — 161006 ze dne 17.09.2020 a v souladu s 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“) vydává opatření obecné povahy,kterým se
<br> stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci v obci Střítež <,>
<br> o kterou požádal žadatel: TOMIreko,s.r.o <.>,Karlovo nám.č.p.48/37,Vnitřní Město,67401 Třebíč 1,lC 28359216 (dále jen „žadatel“) zdůvodu uzavírky komunikace při pokládce povrchu <.>
<br> Současně se stanoví dopravní značení na silnicích II.a lll.třídy,které jsou dle přiložené grafické situace dotčeny přenosným dopravním značením z důvodu vedení objízdné trasy,případně ve kterých je dočasně změněna úprava provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Termín umístění přechodného dopravního značení: 06.10.2020 - 30.10.2020 <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena v rozsahu dopravních značek a dopravních zařízení uvedených v situaci dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Při ...

Načteno

edesky.cz/d/4217138

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střítež (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz