« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Oznámení o záměru obce - pronájem pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru obce - pronájem pozemku.pdf (198.56 kB)
Obec Holohlavy Telefon,fax: 495 422 659
<br> Školní 35,Holohlavy E-mail: ou.holohlavy@iol.cz
<br> 503 03 Web: www.holohlavy.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Naše značka Vyřizuje Holohlavy
<br> 51/2020 Malínský M.1.10.2020
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
o záměru obce – pronájem nemovitosti
<br>
Věc: ¼ pozemkové parc.č.444/61 – svodnice o výměře 500 m
<br> 2
<br>
<br>
Obec Holohlavy oznamuje občanům,že na základě projednání zastupitelstva
<br> obce č.28/09 ze dne 6.4.2009 má zájem nadále pronajímat část poz.parc.č <.>
<br> 444/61 o výměře 2039 m
2
vedené jako orná půda <.>
<br>
<br> Záměr obce je v souladu se zákonem č.128/2000 o obcích,dle § 39
<br>
<br>
<br> Celková výměra pozemku k pronajmutí – svodnice o výměře 500 m
2
za cenu
<br> 1,- Kč/m
2
/ rok
<br>
<br> Na pozemku č.444/61,který je veden na LV 10 001 pro obec Holohlavy v
<br> katastrálním území Holohlavy jako orná půda jsou uložena věcná břemena
<br> (kabelové vedení a optika) společnosti ČEZ Distribuce a.s.a Cetin a.s <.>
<br>
<br> Pronájem pozemku bude schválen od 1.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
Zveřejnění záměru

Načteno

edesky.cz/d/4217135

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz