« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipov - Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 15. zasedání ZO
U s n e s e n í
<br> z 15.zasedání Zastupitelstva obce Skřipov
<br> konaného dne 23.9.2020
<br> ZO schvaluje:
<br> 207/15 - program zasedání
<br> 208/15 - poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na
<br> předfinancování náhrad stávajících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové
<br> půjčky“ obce Skřipov,přijatý usnesením č.102/8 ze dne 9.9.2019 ve výši 200 000 Kč a uzavření Smlouvy
<br> č.8/3713/2020 mezi Obcí Skřipov a žadatelem Klárou Křenkovou
209/15 - poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na
<br> předfinancování náhrad stávajících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové
<br> půjčky“ obce Skřipov,přijatý usnesením č.102/8 ze dne 9.9.2019 ve výši 200 000 Kč a uzavření Smlouvy
<br> č.9/3713/2020 mezi Obcí Skřipov a žadatelem Lenkou Kostkovou
<br> 210/15 - finanční dar ve výši 5 000 Kč a Darovací smlouvu mezi Obcí Skřipov a Charitou Opava,Přemyslovců
<br> 13/26,747 07 Opava – Jaktař,IČ 43964591
<br> 211/15 - poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Skřipov v rámci
<br> dotačního programu a Veřejnoprávní smlouvu č.5/2020 uzavřenou mezi Obcí Skřipov a Tělovýchovnou
<br> jednotou Sokol Skřipov,z.s <.>,Skřipov 206,747 45,IČ 45236909
<br> 212/15 - poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Skřipov v rámci
<br> dotačního programu a Veřejnoprávní smlouvu č.6/2020 uzavřenou mezi Obcí Skřipov a Zahrádkáři
<br> Skřipov,spolek,Skřipov 203,747 45,IČ 22825304
<br> 213/15 – záměr obce darovat pozemek p.č.264/6,zahrada o výměře 72 m2,k.ú.Hrabství <,>
<br> vedený na LV 137 u Katastrálního úřadu pro MSK,Katastrální pracoviště Opava
<br> 214/15 – výsledek výběrového řízení „Rekonstrukce zpevněné plochy Skřipov – Hrabství“ a uzavření
<br> smlouvy s vítězným dodavatelem Stamex spol.s r.o.Březová 8,747 44 Březová,IČ: 64084256
<br> 215/1...

Načteno

edesky.cz/d/4217134

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz