« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Záměr obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Běruničky.pdf (303.22 kB)
Obec Běrunice
<br> Hlavní 176,289 08 Tel: 325 650 024 e-mail: ou©begggicecz www.berunice.cz Běrunice
<br> Záměr obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění Obec Běrunice zveřejňuje po dobu 15—ti dnů následující záměr: prodej části obecního pozemku č.201/4 ostatní plocha v k.ú.Běruničky
<br> Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na LV 1 pro obec Běrunice kat.území Běruničky vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,Katastrální pracoviště Nymburk <.>
<br> Vyjádření & Qřígadné dotazy zasílejte na g'še uvedenou adresu Obce Běrunice <.>
<br> Záměrje zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce <.>
<br> XXX XXXXXXXXX v.r.starostka obce
<br> Vyvěšeno: X.10.2020 Sejmuto: 17.10.2020

Načteno

edesky.cz/d/4217036

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Běrunice
19. 10. 2020
19. 10. 2020
17. 10. 2020
17. 10. 2020
14. 10. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz