« Najít podobné dokumenty

Město Semily - Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Vysoké nad Jizerou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Semily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Vysoké nad Jizerou
1.Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké nad Jizerou – NÁVRH
<br> – 1.z 52 stran –
<br>
<br>
<br> 1.ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ
<br>
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> VYSOKÉ NAD JIZEROU
<br>
<br> NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval:
<br> Městský úřad Semily,obvodní stavební úřad jako příslušný orgán územního plánování
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXX a XXXX XXXXXX
<br>
<br> Zpracováno:
<br> říjen XXXX
<br>
<br> Za pořizovatele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí stavebního úřadu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké nad Jizerou – NÁVRH
<br>
<br> – 2.z 52 stran –
<br> A) Vyhodnocování uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na základě
kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení případných
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
1.Zastavěné území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> a) Zmenšení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> b) Zvětšení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
2.Plochy s rozdílným způsobem využití.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> a...
Veřejná vyhláška
Městský úřad Semily
Husova 82,513 13 Semily
Obvodní stavební úřad
<br>
<br>
<br>
IČ 00276111
<br> DIČ CZ00276111
<br> www.semily.cz
<br> ID datové schránky: d36bywp
<br> VÁŠ DOPIS zn.:
ZE DNE:
NAŠE čj.: SÚ/2514/20
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXXXX
TEL.:
<br>
+XXX XXX XXX 231
+420 775 427 054
<br> FAX: +420 481 629 209
E-MAIL: lansky@mu.semily.cz
<br> DATUM: 12.10.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
<br> 1.ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÉ NAD JIZEROU
<br>
<br> Městský úřad Semily,obvodní stavební úřad jako příslušný orgán územního plánování podle
ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) je příslušným pořizovatelem Územního plánu
Vysoké nad Jizerou <.>
<br> Územní plán Vysoké nad Jizerou je pořízen pro celé území obce Vysoké nad Jizerou,tzn.pro
katastrální území Helkovice (kód 638 234),Sklenařice (kód 748 234),Stará Ves u Vysokého nad
Jizerou (kód 753 904),Tříč (kód 770 876) a Vysoké nad Jizerou (kód 788 309) <.>
<br> Pořizovatel na základě ustanovení § 55 odst.1 za použití § 47 odst.2 stavebního zákona tímto
<br> 1.DORUČUJE
<br> návrh 1.Zprávy o uplatňování Územního plánu Vysoké nad Jizerou v uplynulém období <.>
<br> Návrh 1.Zprávy o uplatňování Územního plánu Vysoké nad Jizerou v uplynulém období,je
z důvodu rozsahu dokumentu vystaven ve zkrácené formě obsahující jednotlivé body zprávy
na úředních deskách obce Vysoké nad Jizerou a města Semily.V celém rozsahu vystaven
k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Semily,obvodním stavebním úřadě – kancelář č.209 <,>
na Městském úřadě Vysoké nad Jizerou a v elektronické podobě na internetových stránkách města
Semily www.semily.cz pod odkazem Radnice a městský úřad – Územní plánování – Územní plány
obcí – Vysoké nad Jizerou a na elektronických úředních deskách města Semily www.semily.cz a obce
Vysoké nad Jizerou po dobu minimálně 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Mě...

Načteno

edesky.cz/d/4217016

Meta

Stavební informace   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Semily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz