« Najít podobné dokumenty

Obec Bohunice - Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.9.2019
1
<br> ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 28.09.2019
<br> v budově Obecního úřadu
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 20:30 hod.Z celkového počtu 5 zastupitelů bylo
<br> přítomno 5 osob.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání <.>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Vojtěch Homolka
<br> Veronika Kotálová
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení,navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu,schválení popř.doplnění
programu zasedání
<br> 2.Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2020-2022
3.Smlouva o nájmu obecních pozemků dle Záměru z 29.7.2019
4.Rozpočtové změny – pověření starosty
5.Diskuze,další
6.Závěr
<br>
<br> 1.Zahájení,navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu,schválení (doplnění) programu
<br> jednání
<br>
<br> Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
<br> Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena XXXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing.XXXXXX XXXXXX a Vojtěch Homolka <.>
<br> Hlasování
<br> Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Ing.Libuši Horovou a Vojtěcha Homolku
<br>
<br>
<br>
2
<br> 2.Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2020 – 2022
<br>
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2022
<br>
Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
Přijato usnesení č.31/2019
<br>
3.Smlouva o nájmu obecních pozemků dle Záměru z 27.9.2019
<br>
Zastupitelstvo souhlasí se žádostí o propachtování obecních pozemků firmám ZVO s.r.o.Dřešínek a
<br> ZOD Předslavice <.>
<br> Hlasování o propachtování pozemků:
<br> Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
Přijato usnesení č.32/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování obecních pozemků výše uvedeným společnostem <.>
<br>
<br> 4.Rozpočtové změny
<br>
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami v j...

Načteno

edesky.cz/d/4217013

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz